Tasarım Odaklı Düşünme Süreci ve Uygulamaları

Empati Kurma – Empati, tasarım sürecinde kullanıcıları, müşterileri veya çalışanları anlamak için ilk adımdır. Yaşanan zorlukları değerlendirmek ve netleştirmek için kullanılır.
Tanımla – Müşterilerin veya çalışanların ihtiyaçlarının, isteklerinin ve beklentilerinin ayrıntılı bir değerlendirmesi. Empati aşamasında ortaya çıkan bilgileri görselleştirmek, gruplandırmak, yorumlamak ve aralarındaki örüntüleri belirleyip yorumlamak ve böylece tasarım sürecinde odaklanılacak alanları net bir şekilde belirlemek.
Fikirleştir – Önceki aşamalarda ortaya çıkan içgörülerden yola çıkarak hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap verecek yaratıcı çözüm fikirleri oluşturmak ve önceliklendirmek
Prototip Oluşturma – Prototipleme adımı, nihai çözüme ulaşmak için bir dizi soruyu yanıtlama ve ortaya çıkan fikirleri prototipleme
Test (Değerlendirme) – Test adımı, tasarlanan prototipler hakkında kullanıcılardan geri bildirim alınması ve seçilen çözüm fikrinin hedef kullanıcıların beklentilerini ne ölçüde karşılayabildiğinin gözlemlenmesi olarak tanımlanır.

  • Tasarım Odaklı Düşünme, Dijitalleşme trendleri ve Agile metodolojileri, organizasyonlarda inovasyonu ve sadeliği artırmak için birlikte nasıl uygulanabilir?
  • Tasarım Odaklı Düşünme ve sadelik/basitlik ilkeleri kullanılarak katılımcılara verilen vaka analizi ile Çevik Yönetim Modeli’nin tasarlanması

Hedef Kitle

  • İş Profesyonelleri
  • İK, Pazarlama, Satış, Satınalma, Hukuk, Proje Yönetimi
  • Teknoloji Profesyonelleri
  • Yazlım Geliştiriciler, Tasarımcılar, Analistler, Test Uzmanları

Eğitim Süresi: 2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha fazla bilgi al

A4Q® Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi