Çevik Yazılım Geliştirme

 • Çevik Manifesto
 • Çevik Metodolojiler (Scrum, XP, Kanban, SAFe vb.) ve DevOps
 • Çevik ve Geleneksel Modellerin Karşılaştırılması (Çevik ve Sıralı Modeller)
 • Scrum Çerçevesi (Eserler, Roller ve Toplantılar)

Çevik Test Yöntem ve Teknikleri

 • Test Seviyeleri ve Test Tipleri
 • Çevikte Test Efor Tahmini
 • Risk Bazlı Test
 • Test Odaklı Geliştirme
 • Kabul Testine Dayalı Geliştirme
 • Davranış Odaklı Gelişim
 • Sürüm ve Sprint Yönetimi

Çevik Test Araç Zinciri

 • Çevik Test Çeyreği
 • Çevik Test Araçları
 • İşbirliği ve İletişim Araçları

Çevik Mühendislik Uygulamaları ve Faaliyetleri

 • Destan, Özellik, Kullanıcı Hikayesi, Görev ve Kabul Kriterleri
 • Çevik Projelerde Test Rolü
 • Test Ekibi ve Yönetimi
 • Test ve Hata Yönetimi
 • Konfigürasyon ve Sürüm Yönetimi
 • Sürekli Entegrasyon, Sürekli Teslimat
 • DevOps
 • Test Otomasyonu

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha Fazla Bilgi Al

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Agile Test Uzmanı Eğitimi

  Eğitim Hakkında

  Agile test, Agile Manifesto’da ana hatlarıyla belirtildiği gibi çevik yazılım geliştirme ilkelerini izleyen yazılım testi için nispeten yeni bir yaklaşımdır.

  Agile bir projedeki test uzmanı, geleneksel bir projede çalışan test uzmanından farklı şekilde çalışır. Test uzmanları, agile projelerin temelini oluşturan değerleri ve ilkeleri, test uzmanlarının geliştiriciler ve iş temsilcileriyle birlikte tüm ekibin ayrılmaz bir parçası olduğunu benimsemelidir.

  Kazanımlar

  Temel Seviye Agile Test Uzmanı sertifikasını alan bir kişinin iş hayatındaki kazanımları aşağıdaki gibidir:

  • Agile yazılım geliştirmenin ilkelerine ve temel uygulamalarına aşina olan bir agile takım ile birlikte çalışabilirsiniz.
  • Mevcut test deneyim ve bilginizi agile değerlere ve ilkelere uyarlarsınız.
  • Testle ilgili faaliyetleri planlamada agile ekibi desteklersiniz.
  • Agile projelerde, ilgili test yöntem ve tekniklerini uygularsınız.
  • Agile ekibine test otomasyonu faaliyetlerinde yardımcı olabilirsiniz.
  • İş paydaşlarına anlaşılabilir ve test edilebilir kullanıcı hikayelerini, senaryoları, gereksinimleri ve kabul kriterlerini tanımlamada yardımcı olabilirsiniz.
  • Etkili iletişim tarzlarını ve kanallarını kullanarak diğer ekip üyeleriyle çalışıp, bilgi paylaşabilirsiniz.