TesterYou Quality

Kalite Yönetimi
Kuruluşların paydaşları için performans göstermesini sağlamak, sistemlerin, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini ve tüm kuruluşun verimli ve işlevsel olmasını sağlamayı içeren kalite yönetiminin hedefidir.

Kuruluşunuzun yaptığı her şeyin amaca uygun olmasını sağlamak ve yalnızca bu şekilde kalmakla kalmaz, aynı zamanda kalite yönetimi çağrılarını da geliştirir.

Neden TesterYou Quality?

İşletmelerin piyasaya daha kısa sürede daha düşük maliyetli, daha yüksek kaliteli dijital hizmetler sunmasını sağlıyoruz.

Her organizasyonun benzersiz olduğunu biliyor, çeşitli olgunluk aşamalarında olan ve farklı ihtiyaçları olan şirketlerle ilgileniyoruz. İhtiyacınız ne olursa olsun, şirket hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşabilmeniz için iyi ayarlamalar yapmanıza yardımcı olmak için buradayız.

Our References

Modelimiz
Bize özgü organizasyon yapımız, kaynaklarını müşterilerimizin yararına en iyi şekilde kullanır ve birden çok boyutta yazılım test etme yeteneklerini güçlendirir. Tarafımızdan sağlanan kanıtlanmış test danışmanlığı, somut iş sonuçları üreten karmaşık BT sistemlerinin teslimatını hızlandırmaya, kaliteyi artırmaya ve desteği geliştirmeye yardımcı olur.

Test Değerlendirmesi
Mevcut test süreçlerinizi analiz ediyoruz ve iyileştirmeler için ilişkili bir yol haritası öneriyoruz (ISTQB, IIBA, CMMi, TMMi, TPI, ITIL, COBIT, PMI’ye dayalı)

Süreçleri
Tanımlama

Ürünleri
Tanımlama

Rolleri
Tanımlama

Kaynak Modeli
Tanımlama

Araçların
Seçimi

Standartlara
Uyum Sağlama

Test İyileştirme
İyileştirme için açık ve somut adımlar atarak müşterilerimizin daha yüksek test olgunluğu seviyelerine ulaşmaları için bir yol oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Test Otomasyonu
Test ortamınız için en uygun test otomasyon araç(lar)ını tavsiye ediyor ve test otomasyon ekibinizi oluşturmanızda size destek oluyoruz.

Test İçin Dış Kaynak Kullanımı

Ofiste veya uzaktan yazılım test uzmanlarından oluşan ekibimizle rekabetçi fiyatlarla çalışabileceğiniz esnek ve ölçeklenebilir dış kaynak kullanımı çözümleri sunuyoruz.