Test senaryosu, yazılım testindeki belirli bir özelliği veya işlevselliği doğrulamak için gereken eylemleri ifade eder. Test senaryosu, bir özelliği doğrulamak için gerekli adımları, verileri, önkoşulları ve son koşulları ayrıntılarıyla açıklar.

İlk test senaryolarımızı yazarken, çok fazla deneyimimiz olmadan düzinelerce ya da daha fazla test senaryosu yazmış olabiliriz ve böylece yazdığımız test senaryoların yönetilmesinde sorunlarla karşılaşıyor olabiliriz.  Bu test senaryolarını nasıl organize etmeliyiz? Bunları mümkün olan “en iyi” şekilde mi yazıyoruz? Çok sayıda test senaryosu yazmak ve sürdürmek için hangi stratejileri kullanmalıyız? Her testçi bu soruyla şu veya bu şekilde karşı karşıya kalır. Akıllı Test Senaryoları, test senaryosu yazma ve yönetme konusundaki soruna bir çözümdür.

Akıllı bir test senaryosu yazarken dikkat etmemiz gereken durumlar vardır. Bunlar:

1. Test Senaryoları Risklere ve Önceliklere Göre Değerlendirilmeli

Projemizin zaman çizelgesine ve uygulamanın risk durumlarına göre hangi test senaryolarını yazacağımızı önceliklendirmeliyiz. Projemizin planlanan riskli bir özelliği yazılım testinde ilerde sorunlar yaşanabileceğinden dolayı yüksek önceliğe sahip olabilir. Projenin ilerleyen aşamalarında riskli test koşulları yazmaya zaman bulamayabiliriz. Bu yüzden risk analizini başta oluşturursak projede daha az sorunlarla karşılaşırız.

2. Test Senaryomuz Yeterince İyi Mi?

Test senaryolarımızın hepsini bir çırpıda yazmamız mümkün değildir. Çoğu zaman şu anda ‘yeterince iyi’ olan test senaryolarımızı yazmak daha iyidir. Projenin ilerleyen safhalarında test senaryolarımızı da yenilememiz gerekir.

3. Test Senaryolarının Devamlılığı Olmalı

Projemizi ilerleyen spesifik, güncellemeler, sürümlerle alakalı test senaryoları oluşturmalıyız. Senaryolarımızı spesifik hale getirirsek projenin yalnızca o aşamasında geçerli olacaktır.

4. Testleri Yazmadan Önce Listelemeliyiz

Riske göre konuların ve önceliklerinin bir lisesini oluşturmalıyız. Bu oluşturduğumuz liste ihtiyacımız olan ya da test etmek istediğimiz şeye odaklanmamızı sağlamış olacak. Bu sayede daha sonra da testleri parçalara ayırabilmemizi ya da birleştirmemizi sağlar.

5. Test Senaryolarını İşlevselliğe ve İş Senaryolarına Göre Sınıflandırmalıyız

Bu kısımda da hangi test senaryosunun hangi aşama için yazılacağını bilmeliyiz. Aynı zamanda testlerimizi bir havuzda toplayıp düzenlememizde de yardımcı olacaktır. Böylece test planımızda ihtiyacımıza göre hangi testleri yürütebileceğimizi seçebilme olanağımız oluyor.

6. Test Senaryolarımızı Test Sürüşüne Çıkarmalıyız

İlk başta yazdığımız testler bir ya da iki kez çalıştırılacaktır. Bu nedenle canlıya geçmeden ya da müşteriye teslim etmeden önce bir test sürüşü gerçekleştirmeliyiz.

7. Test Senaryolarımızı Düzenli Olarak Çalıştırmalıyız

Uygulamada olan değişiklikler, ortam değişiklikleri ve diğer birçok nedenden dolayı kısıtlamalara bağlı olarak test senaryolarımızda küçük değişiklikler yapmamı gerekebilir. Küçük değişiklikler yapmak, sıradan yeni bir test yazmaktan daha hızlı ve kolaydır.

Kullanıcı ihtiyaçlarını ya da müşteri isteklerini doğru tahmin etmek, algılamak ve bu ihtiyaçları ve istekleri doğru iş gereksinimleriyle entegre etmek, projemizi canlıya geçmeden önce geliştirmek açısından çok önemlidir. Test senaryosu yazmayı başka bir idari işlevmiş gibi görmemeliyiz. Akıllı test senaryosu yazmak projenin önemli parçalarından biridir. Test senaryosu projenin gelişiminde etkili bir role sahiptir. Bu etkinin olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu, projenin doğru çalışıyor olmasına ve doğru ürün olmasına bağlıdır.