Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Kullanılabilirlik Sezgileri

 • Kullanıcı Deneyiminin Tarihçesi, Tanımlar ve Terminoloji
 • UX – CX – UI – Kullanılabilirlik – Kullanışlılık
 • UX, IA ve UI ile ilgili Uluslararası Buluşsal Yöntemler ve Standartlar
 • Çevik, DevOps ve UX Tasarımı
 • UX Ekibini Oluşturma, Becerileri, Rolleri ve Sorumlulukları Tanımlama
 • 5 Katmanlı UX Tasarımı (Strateji, Kapsam, Yapı, İskelet, Yüzey)
 • Kullanıcılar, Müşteriler ve Özellikleri
 • UX Olgunluk Değerlendirmesi ve İyileştirmesi
 • UX Tasarımında Yatırım Getirisi (ROI)
 • Üst yönetimi UX Finansmanı konusunda ikna etme

Strateji

 • Ürün/Hizmetin Tanımlanması
 • Kimin için Tasarım Yaptığınızı Bilin
 • Kişi Tanımı, Kullanıcı Profili Oluşturma
 • Kullanıcı Araştırması
 • Kullanıcı Önceliklendirme, Zihinsel Modeller
 • Persona Tanımı ve Kullanıcı Yolculuğu Haritalama Araçları

Kapsam

 • İşlevsel / İşlevsel Olmayan Gereksinimlerin Tanımlanması
 • İçerik Gereksinimlerini Tanımlama
 • Bağlamsal Kullanıcı Senaryo Tasarımı

Yapı

 • Etkileşim Tasarımı (İş Akışları, Akış Şemaları, UML Diyagramları, Kullanım Durumları)
 • Bilgi Mimarisi (Doğrusal, Hiyerarşik, Köprü Metni, DB Modeli Yönelimli)
 • UX Kart Sıralama (Açık ve Kapalı)

İskelet

 • Gezinme Tasarımı (Global Gezinme, Yerel Gezinme, Bağlamsal Gezinme)
 • Prototipleme (Kağıt Çizimi, Mockup Tasarımı, Düşük
 • Doğrulukta Prototipleme, Yüksek Doğrulukta Prototipleme)
 • UX Tel Kafes Araçları

Yüzey

 • Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
 • Kullanıcı Arayüzü Tasarım Kalıpları
 • Gestalt İlkeleri, Materyal Tasarımı, Düz TasarımRenkler ve Anlamları
 • Engelli Kişileri Destekleme, Erişilebilirlik Sezgileri
  ISO 9241 ve ISO 9126 Standartları
 • İyi Kullanıcı Arayüzü Tasarımının İlkeleri
 • Mobil Tasarım
 • Kullanıcı Arayüzü Tasarım Araçları

Hedef Kitle

 • Tasarım Uzmanları
 • İş Profesyonelleri
 • İK, Pazarlama, Satış, Satınalma, Hukuk, Proje Yönetimi
 • Teknoloji Profesyonelleri
 • Yazılım Geliştiriciler, Tasarımcılar, Analistler, Test Uzmanları

Eğitim Süresi: 2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha fazla bilgi al

UXQB® Sertifikalı Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi Eğitimi