İş Çevikliği

 • Kurumsal Çözüm Teslim Teknikleri
 • Büyük sistemler oluşturmak için yalın sistem mühendisliğini uygulayın
 • Agile tekniklerin Pazarlama, Satış, İK, Hukuk, Satınalma ve Finans departmanlarında uygulanması
 • Sürekli öğrenme kültürünü iş akışına uygulamak
 • Rolden bağımsız olarak herkesin kuruluşta birlikte öğrendiği ve büyüdüğü bir kültür oluşturun
 • Şirketin DNA’sının bir parçası olarak yaratıcılığı ve keşfi teşvik edin
 • Sürekli iyileştirmeye odaklanın

Teknik Çeviklik

 • Çevik Dünyada Dijitalleşme, Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm
 • AI, ML, AR/VR/MR, Metaverse, IoT, Büyük veri ve veri bilimi gibi yeni teknolojileri anlama
 • Hızla değişen bir dünyada Çevik Ürün Teslimi
 • İşlevler arası, yüksek performanslı çevik ekipler oluşturma
 • Teknik detaylarda kalite

Agile Dönüşüm

 • Organizasyonun ve Ekiplerin Çevikliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Çevik Denetim ve Çevik Olgunluk
 • Yüksek Performanslı Kuruluşları Ölçeklendirme
 • Roller, İşe Alma ve Ekip Oluşturma
 • Büyük ve Küçük Ekipleri Hizalama ve Dönüştürme

Hedef Kitle

 • İş Profesyonelleri
 • İK, Pazarlama, Satış, Satınalma, Hukuk, Proje Yönetimi
 • Teknoloji Profesyonelleri
 • Yazılım Geliştiriciler, Tasarımcılar, Analistler, Test Uzmanları

Eğitim Süresi: 2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha fazla bilgi al

İşletme & Teknik Çeviklik Eğitimi