Risk Bazlı Test

 • Risk Tanımlaması
 • Risk Değerlendirmesi
 • Risk Azaltma

Yapıya Dayalı Test

 • Durum Testi
 • Değiştirilmiş Koşul / Karar Kapsamı
  (MC / DC) Testi
 • Yol Testi
 • API Testi
 • Yapıya Dayalı Bir Teknik Seçme

Analitik Teknikler

 • Statik Analiz
 • Dinamik Analiz

Teknik Test İçin Kalite Özellikleri

 • Genel Planlama Konuları
 • Güvenlik ve Güvenilirlik Testi
 • Performans Testi
 • Kaynak Kullanımı
 • Sürdürülebilirlik Testi
 • Taşınabilirlik Testi

Yorumlar

 • İncelemelerde Denetim Listesini Kullanma

Test Araçları ve Otomasyon

 • Entegrasyon ve Bilgi Değişimi
 • Test Otomasyonu Projesinin Tanımlanması
 • Özel Test Araçları

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha Fazla Bilgi Al

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Teknik Test Analisti Eğitimi

  Eğitim Hakkında 

  İleri Seviye Test Analisti Eğitimi, yazılım testi kariyerlerinde ileri bir noktaya ulaşmış, teknik test analizi konusundaki uzmanlıklarını daha da geliştirmek isteyen kişilere yöneliktir. 

  Kazanımlar:

  İleri Seviye Teknik Test Analisti sertifikasına sahip olan uzmanların, iş hayatındaki kazanımları aşağıdaki gibidir:

  • Yazılım sistemlerinin performansı, güvenliği, güvenilirliği, taşınabilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili tipik riskleri tanır ve sınıflandırırsınız.
  • Performans, güvenlik, güvenilirlik, taşınabilirlik ve sürdürülebilirlik risklerini azaltmak için testlerin planlanması, tasarımı ve yürütülmesine dair teknik materyaller sağlarsınız.
  • Tasarım kapsamına dayalı olarak, testlerin yeterli düzeyde güven sağladığından emin olmak için uygun beyaz kutu test tekniklerini seçip uygularsınız.
  • Kod ve mimarideki tipik hatalar hakkındaki bilgileri uygulayarak geliştiriciler ve yazılım mimarları ile yapılan incelemelere etkili ve etkin bir şekilde katılırsınız.
  • Farklı analiz tekniklerini kullanarak kod ve mimarinin kalite özelliklerini iyileştirirsiniz.
  • Belirli test otomasyon türlerinin uygulanması sonucu oluşacak maliyet ve faydaları ana hatlarıyla açıklayabilirsiniz.
  • Teknik test görevlerini otomatize etmek için en uygun araçları seçersiniz.
  • Test otomasyonunun uygulanmasındaki teknik konulara ve kavramlara hakim olursunuz.