Yazılım Testi, yazılım ürününün beklenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için gerçekleştirilen aktiviteler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün kritik bir bileşeni olmakla birlikte şirketlerin geliştirme sırasında yapılan hataları belirlemelerine yardımcı olur ve bu hataları ortadan kaldırmalarına olanak sağlar.

Doğru organize olunmadığı ve doğru kaynaklar ayrılmadığı durumlarda zaman alıcı, yorucu ve hata yapma ihtimali yüksek bir iş alanı olarak Yazılım Testi konusunda dış kaynakları etkin kullanarak üretilecek fayda, test süreçlerini oldukça aşarak şirketlerin toplam SDLC verimliliğini çok önemli ölçülerde etkiliyor.

Araştırmalar, dış kaynakların etkin kullanımının yazılım test süreçlerinde iş verimliliğinin %30’a kadar, tüm yazılım süreçlerine ilişkin verimliliğin ise %20’ye kadar artırılabileceğini gösteriyor. Bir de bu oranları yalnızca maliyet yönetimi bakışıyla değil de pazara çıkış hızı, ürün-fonksiyon tutarlılığı, pazara çıkış sonrası iyileştirme gereksinimleri gibi perspektiflerle değerlendirince yepyeni bir yönetimsel kapı aralanıyor. Gelin bu kapının ardına birkaç bilgi yardımıyla birlikte bakalım.

6 maddede Yazılım Testi’nde Dış Kaynak kullanımı (Outsourcing) ile ilgili bilinmeyenler:

#1 Spesifik olarak QA ve Test Otomasyon pazarı yalnızca 2021’de %10,4 ile çift haneli büyüyerek Bilgi Teknolojileri pazarının önemli bir alt kategorisine dönüşümünü güçlendirerek sürdürüyor. (Bu oran 2020’de %6,8 olarak belirlenmişti.)

#2 IT dış kaynak kategorisinin geliri 396 milyar doları aşmak üzere ve en az 2027’ye kadar yılda yaklaşık %8 büyümeyi sürdüreceği öngörülüyor. Bu da söz konusu pazarın 2027 yılına kadar 587 milyar doları aşması anlamına geliyor. Bu büyümenin önemli bir payının ise özellikle dış kaynaklar ve yönetilen hizmetlerden oluşan hizmetler ana kategorisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

#3 Yazılım test hizmetleri pazarının, 2021 ile 2027 yılları arasında yapay zekanın daha yüksek entegrasyonu nedeniyle tahmini olarak %7 oranında büyümesi bekleniyor.

#4 Şirketlerin %35’i yazılım testi için bu konuda uzmanlığı olmayan kişileri işe alıyor. Bununla birlikte şirketlerin %55’i test ihtiyaçlarının çoğu için profesyonellerle çalışmayı sürdürüyor.

#5 Yazılım test süreçlerinde dış kaynak kullanımı özellikle API & Services Test Automation, AI for Testing, IoT Automation Testing, QAOps gibi teknik yetkinliğin ve güncelliğin maksimum önemde olduğu konseptlere adaptasyon maliyetlerini %40’ın üzerinde oranlarla azaltıyor.

#6 Yazılım test süreçlerinin doğru kurgulanmamış ve dolayısıyla doğru şekilde yönetilmiyor olmasının yarattığı en önemli sonuç ise, diğer iç ve dış kaynakların verimsiz kullanım oranlarının artmasına sebep olması.

Sonuç olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) birçok alanda olduğu gibi Yazılım Test alanında da sayısız fayda ve değer önerisini en çevik ve etkili şekilde şirketlerin günlük operasyonlarına eklemliyor: Maliyet optimizasyonu, kalite beklentisi, hedef-sonuç odaklı otonom iş yönetimi, sürdürülebilirlik, teknolojik güncellik, verimlilik, hız-çeviklik ve elbette uzmanlık!

Geriye yalnızca doğru iş ortağını seçmek kalıyor.