Test Süreci

 • Test Planlama, İzleme ve Kontrol
 • Test Analizi ve Tasarımı
 • Testin Uygulanması ve Yürütülmesi
 • Çıkış Ölçütlerini Değerlendirme ve Raporlama
 • Test Kapatma Aktiviteleri

Test Yönetimi

 • Risk Bazlı Test
 • Test Dokümanları
 • Test Tahmini ve Test Metrikleri
 • Testin İşletme Değeri
 • Dağıtık, Dış Kaynaklı ve İç Kaynaklı Test
 • Endüstri Standartlarının Uygulanmasını Yönetme

Yorumlar

 • İncelemeleri ve Denetimleri Yönetme
 • İncelemeleri Yönetme
 • Yorum Metrikleri
 • Resmi İncelemeleri Yönetme

Hata Yönetimi

 • Hata Yaşam Döngüsü
 • Hata Raporu Bilgileri
 • Hata Raporu Bilgisi ile Süreç Yeteneğinin Değerlendirilmesi

Test Sürecini İyileştirme

 • Test Geliştirme Süreci
 • CMMI, TPI, CTP, STEP ile Test Sürecinin İyileştirilmesi
 • Test Aracı ve Otomasyon
 • Araç Seçimi
 • Araç Ömrü
 • Araç Metrikleri

İnsan Becerileri

 • Bireysel Beceriler
 • Testi Organizasyonun İçine Uyarlama
 • İletişim
 • Test Ekibi Dinamiği
 • Motivasyon

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha Fazla Bilgi Al

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı İleri Seviye Yazılım Test Yöneticisi Eğitimi

  Eğitim Hakkında 

  İleri Seviye Yazılım Test Yöneticisi Eğitimi, test yönetimindeki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen yönetici adayları içindir.  

  Kazanımlar:

  İleri Seviye Yazılım Test Yöneticisi sertifikasına sahip kişilerin iş hayatındaki kazanımları aşağıdaki gibidir:

  • Test organizasyonu için oluşturulan misyonu, hedefleri ve test süreçlerini uygulayarak bir test projesini yönetebilirsiniz
  • Risk belirleme ve risk analizi oturumları yönetip, bu tür oturumların sonuçlarını test tahmini, planlama, izleme ve kontrol için kullanabilirsiniz
  • Kurumsal politikalar ve test stratejileriyle tutarlı test planları oluşturabilir ve bu planları uygulayabilirsiniz.
  • Proje hedeflerine ulaşmak için test faaliyetlerini sürekli olarak izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.
  • Projedeki test durumunu değerlendirip, proje paydaşlarına rapor edebilirsiniz.
  • Test ekiplerindeki becerileri ve kaynak boşluklarını belirler ve yeterli kaynakların temin edilmesine katkıda bulunabilirsiniz.
  • Test ekiplerindeki gerekli beceri gelişimini belirler ve planlayabilirsiniz.
  • Beklenen maliyet ve faydaları özetleyen test faaliyetleri için bir iş planı önerebilirsiniz.
  • Hem test ekibi içindeki, hem de diğer proje paydaşları ile uygun iletişimi sağlayabilirsiniz.
  • Test süreci iyileştirme girişimlerine katılabilir ve sürece liderlik edebilirsiniz.