Giriş ve Temeller

 • Temel İlişkiler
 • İş Analizi ve Kabul Testi

Kabul Kriterleri, Kabul Testi ve Deneyimi

 • Kabul Kriterleri Yazmak
 • Kabul Testi Tasarımı
 • Deneyime Dayalı Yaklaşımlar

İş Süreci ve İş Kuralları Modellemesi

 • İş Süreci ve Kurallarının Modellenmesi
 • Kabul Testi Türetmek
 • Kabul Testi için İş Süreci

İşlevsel Olmayan Gereksinimler İçin Kabul Testi

 • İşlevsel Olmayan Özellikler ve Kullanım Kalitesi
 • Kullanılabilirlik ve Kullanıcı Deneyimi
 • Performans Verimliliği
 • Güvenlik

İşbirlikçi Kabul Testi

 • İşbirliği
 • Faaliyetler
 • Araç Desteği

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi:  2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha Fazla Bilgi Al

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Kullanıcı Kabul Testi Eğitimi

  Eğitim Hakkında

  Kabul testi eğitimi, yazılım kabul testi faaliyetlerine dahil olan herkese yöneliktir. Ürün müdürleri, iş analistleri, test uzmanları, test analistleri, test mühendisleri, test danışmanları, test yöneticileri, kullanıcı kabul test uzmanları ve yazılım geliştiriciler bu eğitimi alabilirler.

  Eğitimin odak noktası, ürün müdürleri / iş analistleri ve kabul testi uzmanları arasındaki ortak çalışmaya yönelik kavram, yöntem ve uygulamaları anlamaktır.

  Kazanımlar

  “Kabul Testi” sertifikasına sahip olan IT uzmanlarının, iş hayatındaki kazanımları aşağıdaki gibidir:

  İş analistleri ve ürün müdürleri için:

  •  Kabul testi tasarım aşamasına katılarak ve ürünün iş gereksinimleriyle uyumunu destekleyerek bir kuruluşun kabul testi faaliyetlerine katkıda bulunursunuz.
  •  Üretilen eserlerin geçerliliği ve doğrulanması dahil olmak üzere, kabul testi sürecinin “kalitesine” katkıda bulunursunuz.

  Test uzmanları için:

  •  Gereksinim tanımlama aşamasında, kabul kriterlerinin tanımlanmasına katkıda bulunursunuz.
  •  Tüm kabul testi faaliyetleri sırasında iş analistleri ve diğer paydaşlarla verimli bir şekilde işbirliği yaparsınız.
  •  İş hedeflerini anlayıp, iş birimleriyle iletişim kurabilir ve kabul testi için ortak hedefleri paylaşabilirsiniz.