Temel Konseptler

 • Temeller
 • Kullanılabilirlik, Kullanıcı Deneyimi ve Erişilebilirlik Değerlendirmeleri
 • İnsan Merkezli Tasarımda Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Kullanılabilirlik, Kullanıcı Deneyimi ve Erişilebilirlik Riski

 • Temeller ve Terimler
 • Tipik Risk

Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Standartları

 • Kullanılabilirlik Standartları ve Üretici Yönergeleri
 • Erişilebilirlik Standartları

Kullanılabilirlik İncelemeleri

 • Tanıtım, Temeller ve Yaklaşım
 • Kullanılabilirlik İnceleme Türleri

Kullanılabilirlik Testi

 • Kullanılabilirlik Testi Nedir?
 • Kullanılabilirlik Testine Adım Adım Yaklaşım
 • Kullanılabilirlik Testi Hazırlanması
 • Kullanılabilirlik Test Çalışması
 • Bulguların Analizi
 • Sonucun ve Bulguların Bildirilmesi
 • Kullanılabilirlik Testinin Kalite Kontrolü
 • Zorluklar ve Sık Yapılan Hatalar

Kullanıcı Anketleri

 • Tanıtım
 • Kullanıcı Anketlerine Adım Adım Yaklaşım
 • Standart Anketler

Uygun Yöntemlerin Seçilmesi

 • Yöntem Seçme Kriterleri

Roller ve Sorumlulukların Özeti

 • Kullanılabilirlik Testçisi
 • Moderatör ve Not Alan

Hedef Kitle

 • Yazılım Test Uzmanları
 • Test Otomasyon Uzmanları
 • Test Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • Yazılım Geliştiricileri
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Sahipleri, Scrum Masters, Çevik Koçlar

Eğitim Süresi: 2 gün

Bilgi AlSatın Al

Daha Fazla Bilgi Al

ISTQB® Uluslararası Sertifikalı Temel Seviye Kullanılabilirlik Test Eğitimi

  Eğitim Hakkında

  Temel Seviye Kullanılabilirlik Test Eğitimi, yazılım testi kariyerlerinde temel seviyeyi aşmış ve Kullanılabilirlik Testi alanındaki uzmanlıklarını daha da geliştirmek isteyen kişilere yöneliktir.

  Kazanımlar

  Temel Seviye Kullanılabilirlik Testi sertifikasını alan bir kişinin iş hayatındaki kazanımları aşağıdaki gibidir:

  • Kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik testinin temel kavramlarını anlarsınız.
  • Bir geliştirme döngüsünün herhangi bir aşamasında belirli bir üründeki kullanılabilirlik risklerinin ve olası erişilebilirlik ihlallerinin ciddiyetini belirleyip sınıflandırabilirsiniz.
  • Kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik ile ilgili standartlara hakim olur ve belirli bir üründe bunların uygulanmasını doğrularsınız.
  • Belirtilen kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik hedeflerinin belirli bir ürün için uygulamada doğrulanabilmesi için prosedürler oluşturabilirsiniz.
  • Belirtilen kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik hedeflerine ulaşmak için bir test planı tasarlayıp, o planı takip edebilirsiniz.
  • Uzman olmayan paydaşlara kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik değerlendirmelerinin mantığını, sürecini ve sonuçlarını açıklayabilirsiniz.