Teknolojideki büyüme ile DevOps ve Agile’ın gelişiyle birlikte yazılım test endüstrisi çok sayıda değişikliğe tanık oluyor. Yazılım Testi, manuel testten karmaşık test araçlarına, kayıt ve oynatmaya, ardından test otomasyonuna ve şimdi de kodsuz otomatik teste kadar uzun bir yol kat etmiş durumda.

Kodsuz otomatik test, herhangi bir komut dosyası kullanmadan otomasyon testinin yürütülmesi anlamına gelir. Kodsuz test otomasyonu yaklaşımı, kayıt ve oynatma temelli tanıdık bir yaklaşımdır. Bu durumda, bir araç tüm test adımlarını otomatik olarak bir komut dosyasına kaydederken, bir test cihazı bunları manuel olarak gerçekleştirir. Kayıt bittiğinde, komut dosyası tekrar oynatılabilir ve tekrar tekrar kullanılabilir. Her programlama dilinde yazılması gereken kod zahmetli ve zaman alıcı olduğundan, otomatik komut dosyaları yazmak testçiler için zor olabilir. Statik test senaryolarını kaydeden alışkın olabileceğiniz eski yaklaşım veya araçların aksine, bugünlerde ise test adımlarını manuel olarak oluşturmanıza ve düzenlemenize, yapılandırılmış test akış diyagramları oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleriyle donatılmıştır.

Neden Kodsuz Otomatik Testi Düşünmelisiniz?

Kodsuz otomatik test yapmak tamamen kodsuz değildir; ancak, yazılım test sürecine kodsuz test otomasyonunu uygulamayı düşünmeniz için birçok neden vardır.

 • Kodsuz test, ekibin otomasyon için çok az çaba harcamasıyla kolay test yapılmasını kolaylaştırır.
 • Kodsuz test, test senaryosunu otomatikleştirmenin hızlı bir yoludur.
 • Kodsuz test, kullanıcı dostu bir ara yüze sahiptir.
 • Kodsuz test uygun maliyetlidir.

Kodsuz Otomasyonun Avantajları

Düşük Öğrenme Eğrisi: Kodsuz test ile, kullanıcının kesinlikle kodlama veya programlama dilleri hakkında hiçbir bilgisi olmadığında bile test senaryoları oluşturulabilir. Böylece kullanıcının öğrenmesi ve test senaryolarını oluşturmaya başlaması fazla zamanını almaz.

Gözden Geçirmesi Kolay: Bu test senaryoları herhangi bir kod olmadan oluşturulduğundan, kodlamayı bilmeyen kişiler için bunlar okunabilir ve anlaşılabilirdir. Böylece, bu test senaryoları bir projedeki diğer teknik olmayan kişiler tarafından kolayca gözden geçirilebilir.

Verimli: Öğrenme eğrisi yavaş olduğundan ve test senaryosu oluşturma karmaşık cümlelerin kullanılmasını gerektirmediğinden, test senaryosu oluşturma hızlıdır ve otomasyon sürecinin verimliliğini artırır.

Kaynak tasarrufu sağlar: Kodsuz test ile, test kullanıcılarının yeni diller öğrenmesine gerek yoktur, kodlama becerileri için yeni bir kişinin işe alınmasına gerek yoktur. Böylece zamandan, maliyetten ve kaynaklardan kolayca tasarruf edilebilir. 

 

Kodsuz Otomasyonun Dezavantajları

Özelleştirme Eksikliği: Otomasyon arka planda işlenir ve testçilerin komut dosyalarını değiştirmesi için neredeyse hiç fırsat bırakmaz.

Gerçekten Kodsuz Değil: Komut dosyaları otomatik olarak oluşturulup yapılandırılsa da, bazı manuel kodlama gerektiren örnekler ortaya çıkabilir.

Sürdürebilirlik Zordur: Testler yeniden kullanılabilir veya modüler olacak şekilde tasarlanmadıysa, test sayısı sürekli arttığından ve uygulama sürekli değiştiğinden sürdürülebilirlikte sorunlar ortaya çıkabilir.

Hatalar: Bilgisayar tarafından oluşturulmuş olsa da, hiç hatası yok diyemeyiz. Yanlış kapsama, komut dosyasında hatalara ve aksaklıklara neden olabilir. Bu komut dosyası yeniden kullanılabilir ve modülerse, kaydedilen komut dosyasının yanlış oynatılmasına veya geçersiz test sonuçlarına yol açabilir.

Kodsuz Otomasyonu, Selenium otomasyon aracından yola çıkarak, Kod Tabanlı Selenium ve Kodsuz Selenium arasındaki farklardan bahsedip daha somut bir algı oluşturalım:

Kod Tabanlı Selenium

 • Manuel test senaryoları, BDD, kullanıcı hikayeleri
 • Java’da komut dosyası oluşturma
 • Sayfa tabanlı test oluşturma
 • Test başına 6 saat
 • Güçlü kodlama becerileri
 • Proaktif olmalı
 • Bir SCM aracında yönetilir (GIT, Perforce)
 • Yapılandırılmış ortam
 • CI, bulut aracılığıyla yerel yürütme
 • İşlevsel, API, yük vb.
 • Mobil yerel (appium) ve masaüstü web (Selenium)

Kodsuz Selenium

 • Kodsuz test oluşturma
 • Kodsuz kullanıcı ara yüzü araçları
 • Keşif amaçlı, akış tabanlı test senaryoları
 • Test başına 1 saat
 • Küçük kod becerileri
 • Kendi kendini iyileştiren araçlar
 • Otomatik test düzeltmesi
 • Kodsuz araçlarda yerleşik yürütme
 • Yerel olarak yapıldı vid CI, bulut
 • İşlevsel, API, yük vb.
 • Mobil yerel (Appium) ve masaüstü web (Selenium)

Kodsuz test araçlarından örnekler verecek olursam, Katalon Studio, Leapwork, Ranorex Studio, Testcraft, Selenium IDE, vb.

Özetle, yazılım test uzmanları, çevik geliştirme söz konusu olduğunda kritik bir bileşen olarak kodsuz test otomasyonunu tercih eder. Manuel otomasyon testinin tamamen yerini almaz, ancak çalışmalarını hızlandırır.