Testçiler Asla Varsaymaz, Testçiler Sorular Sorar

Merak ettiğinizde, yapacak birçok ilginç şey bulursunuz. -Walt Disney Tanım…


Performans Test Araçlarının Kalibrasyona İhtiyacı Var!

Ne yazık ki, performans testi araçları, gerçek bir kullanıcının herhangi bir…


Kültürler Arası Bir Ekipte Test

KÜLTÜRLER ARASI BİR EKİPTE TEST Her insan belirli açılardan a) diğer her insan…


Genç Testçileri İşe Almak İçin Biraz Daha Esnek Olun

GENÇ TESTÇİLERİ İŞE ALMAK İÇİN BİRAZ DAHA ESNEK OLUN Bir şey size zor…


Mobil Test ve Test Metriklerinin Önemi

MOBİL TEST VE TEST METRİKLERİNİN ÖNEMİ Eğer korkuyorsan, yapma; yapıyorsan…


Testinizi Ölçün

Ben her zaman, her şeyi miktarlarla gösteren ve sonuçları nesnel ölçütlere…


Test Verilerinizi İyileştirerek Test Süreçlerinizi İyileştirin

Tanrı'ya güveniriz. Diğerleri veri getirmelidir. W. Edwards Deming  …


Negatif Test Gerçekten Pozitif Olabilir

Başarısız olmadım. Yalnızca işe yaramayacak 10.000 yol buldum. Thomas A.……


Etkili Test Senaryosu Oluşturma

ETKİLİ TEST SENARYOSU OLUŞTURMA İÇİN MODEL BAZLI VE RİSK BAZLI TESTLERİN…