Yapay zeka, özellikle son birkaç yıl içerisinde öncelikli olarak teknoloji üreten kurumların odağı haline geldi. Bunun temel sebebi, yapay zeka uygulamalarının problem çözmekte insana göre hem daha hızlı hem de daha etkin olabilmesidir. Pek çok kurum, günümüzde yapay zekayı kullanarak rekabette avantaj sağlayabiliyor. Özellikle büyük verilerin işlenmesi, analizi ve bu veriler baz alınarak yapılan tahminler konusunda yapay zeka algoritmaları, büyük faydalar sağlıyor.

Günümüzdeki en büyük yapay zeka yatırımını, yaklaşık 25 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Avrupa’nın toplamında bu yatırım, 4 milyar dolar civarındayken; Rusya, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde 10 milyar doların üzerinde bulunuyor. Bu göstergelere bakılırsa, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içerisinde bilişim teknolojilerinde en büyük yatırımların görüleceği alanlardan birisi olacağını tahmin etmek zor olmaz.

Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yapay zeka alanında faaliyet gösteren bini aşkın firma kuruldu. Rusya, Çin ve Hindistan gibi yazılım alanında gelişmiş ülkelerde bu sayı 200-300’ler seviyesindeyken, özellikle Doğu Avrupa’da ve ülkemizde 10’lar düzeyinde görülüyor. Dolayısıyla ülkemizde bu alanda teşviklerin yaygınlaştırılması, girişimlerin çoğalması ve genel bilincin artırılması gerekiyor.

Yapay Zeka ile ileride “çalışma” kavramı yeniden inşa edilebilir

Yapay zeka, mevcut gelişimini sürdürerek belirli bir süre sonra iş alanlarında değişimleri beraberinde getirecek. İnsanlar için operasyonel ve hata yapmaya açık işleri yapay zeka devralırken, bu değişim sonucunda ortaya çıkacak daha katma değerli ve insan muhakemesi gerektiren alanlarda pek çok yeni iş alanı doğacak. Daha uzun vadeye bakacak olursak, iş dünyası yapay zeka ile büyük bir değişime gidecek. Ancak bu kısa vadede insanların yapacağı görevlerin tamamını yapay zekanın devralması anlamına gelmiyor. Yakın dönemde sadece yapay zeka kullanılarak insanların çalışma alanları ve şekilleri daha verimli hale gelecek. Bu sürecin gelişimi sonucunda “çalışma” kavramı yeniden inşa edilebilir.

Günümüzde yapay zekanın en önemli avantajı, çok fazla hesaplama içeren, hızlı karar alınması ve çok hacimli veri ile çalışılması gereken, çıplak gözle yapmanın zor olduğu işleri çok hızlı bir biçimde yapabilmesi. Fakat bunun yanı sıra yapay zekanın, yapaylığının azalması zekasının da gelişmesi gerekiyor. Yapay zeka kullanılan alanlarda zaman zaman hiç beklenmedik hatalar oluşabiliyor. Bu algoritmaların bazı durumlarda bir insanın kapasitesinin üzerinde bir derinlikte düşünüp analiz yapmaları, bazen de kararları insan rasyonalitesinde vermeleri gerekiyor.

Yazılım Test alanında, yapay zeka kullanımı özellikle son iki üç senenin dikkat çeken konusu. Öncelikle ortaya çıkan iş konusu, yapay zeka ürünlerinin test edilmesi oldu. Bunun yanında yapay zekanın yazılım test aktivitelerini destekler nitelikte kullanılması da söz konusu. Özellikle son iki yılda yapay zeka algoritmaları kullanan yazılım test araçlarında büyük bir artış yaşanıyor. Bu araçlar, test verilerinin hazırlanması, test senaryo tasarımlarının otomatize edilmesi, risk analizlerinin yapılması, test raporlamalarının yapılması, test sonuçlarının analizi, riskli alanlardaki testlerin koşturulma frekanslarının belirlenmesi ve test eforu dahil pek çok farklı alanda test tahminlemelerinin yapılması amacıyla kullanılıyorlar. Biz de TesterYou olarak projelerimizde bu araçları deniyor, etkin çözüm üretenleri kullanıma alıyor ve müşterilerimiz için test süreçlerine adapte ediyoruz.